Loading

FUNDACIÓ FLAMA

Què?, qui?, com?

La Fundació Solidària Flama és una iniciativa sorgida de la societat organitzada i que presenta com a principal objectiu: promoure la solidaritat entre els pobles i el seu benestar d’acord amb la justícia social, la igualtat de gènere i el dret a l’autodeterminació.

Es defineix com un espai independent de les administracions públiques, de les agrupacions polítiques, de les confessions religioses i dels grups econòmics o socials constituïts. 

Des de Flama s’impulsen iniciatives, preferentment en col·laboració amb altres espais, que pretenen incidir en les causes de les diverses opressions que pateixen els pobles i les persones al món.

Actualment, la seva activitat es centra principalment en els països de la ribera sud del Mediterrani i de l’Orient Mitjà, prestant especial atenció a la situació de les dones en els diferents contextos socials d’aquestes àrees geogràfiques.

Línies de treball

Suport a projectes

Des de Flama donem suport a diferents iniciatives i projectes impulsats per entitats que treballen directament en els països del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, i que incideixen en les causes de les diverses opressions que pateixen.

Sensibilització i generació de continguts

Des de Flama engeguem i donen suport a iniciatives que tinguin per objectiu aprofundir en el coneixement i apropar les diferents realitats dels països del Nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.

Participació en els moviments socials

Des de Flama fem un seguiment sobre l’actualitat de l’àrea del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, i participem activament en els moviments socials sorgits a Catalunya com a resposta a les problemàtiques que es produeixen.

Montserrat Pineda

Montserrat Pineda

Patronat

Coordinadora d’Incidència Política de l’Asociación Creación Positiva. Presidenta del Comitè Primer de Desembre. Membre de la Junta directiva de Red Activas. Activista en moviments de defensa dels drets sexuals i del VIH.

Estela Fernández

Estela Fernández

Patronat

Mestra i llicenciada en Pedagogia. Activista en moviments socials, moviments per la pau i la solidaritat i feminisme.

Enrique Elejalde

Enrique Elejalde

Patronat

Mestre. Activista en moviments per la sobirania alimentària i energètica i sindicalisme.

Francesc Tubau

Francesc Tubau

Patronat

Mestre de català i llicenciat en Història Contemporània. Activista en moviments de solidaritat, ecologisme, pacifisme i en les plataformes per exercir el dret d’autodeterminació i creació d’alternatives d’esquerra.

Joan Fradera

Joan Fradera

Patronat

Economista i professor. Ha estat sindicalista de l’ensenyament i promotor de plataformes a favor de l’autodeterminació com la PDD i Barcelona Decideix.

Carme Catalán

Carme Catalán

Patronat

Infermera i llicenciada en Ciències Socials i Polítiques. Activista en moviments de dona, salut i sindicalisme.

Vítor Cabral

Vítor Cabral

Coordinador

Historiador i Geògraf. Activista cultural i en moviments ecologistes, de defensa del dret a l’auotodeterminació dels pobles i de creació d’alternatives d’esquerra.

Montserrat Pineda
Estela Fernández
Enrique Elejalde
Francesc Tubau
Joan Fradera
Carme Catalán
Vítor Cabral